Kontakta Support Ring: 019 - 765 24 09


FÖRETAGSTELEFONI


Vi erbjuder en stabil fast anknytning. Ni får möjligheten som litet företag att börja med en fast telefon, och om ni ökar er verksamhet så är det inte några problem att "koppla på" fler funktioner.

  • Modern växel fullmatad med funktioner
  • En personlig sida där du kan styra din anknytning Modern röstbrevlåda med avisering via email och sms
  • Möjlighet att skicka grupp sms från internet
  • Nummerpresentation
  • VIP nummer eller Svartlistor​
  • Kortnummer Samtalslistor