Kontakta Support Ring: 019 - 765 24 09


Hälsokontroll - Hur mår din IT?


En hälsonkontroll ger informationom hur IT miljön mår på er arbetsplats. När vi fått genomföra en kontroll får ni en åtgärdsplan på vad som eventuellt behöver åtgärdas.

Vi dokumenterar allting. En hälsokontroll är en bra förebyggande åtgärd för att säkerställa och upprätthålla funktionen i din IT miljö.
Den minskar även risken för obehagliga överraskningar.