Det Personliga IT-Bolaget Med De Stora Möjligheterna.

Vi är specialiserade på IT-säkerhet och tjänster till små och medelstora företag i Örebro Län.
Vi använder oss av processer, policys och teknologi för att öka våra
kunders tillväxt, produktivitet och lönsamhet.

Säker IT – Steget före – Dit du vill!

Ring oss idag! 019-765 24 00

En Ny Era av Cybersäkerhet

NIS2

NIS2 är ett viktigt steg för att stärka Europas cybersäkerhet. Genom att ställa högre krav på säkerhet och incidenthantering bidrar direktivet till att skydda både företag och medborgare mot cyberhot. Det uppmuntrar också till ökat samarbete mellan medlemsstaterna och skapar en mer motståndskraftig digital infrastruktur.

NIS2 står för ”Network and Information Systems Directive 2” och är en uppdatering av EU direktiv om säkerhet i nätverks- och informationssystem. Den ersätter det tidigare NIS-direktivet (2016) och syftar till att stärka säkerheten för nätverks- och informationssystem i hela Europeiska unionen.
Med den ökande digitaliseringen och de växande cyberhoten blev det tydligt att det tidigare NIS-direktivet behövde uppdateras för att bättre kunna hantera dagens och framtidens säkerhetsutmaningar. NIS2 ställer högre krav på säkerhet och incidenthantering, vilket hjälper till att skydda både privata och offentliga organisationer samt deras användare.
NIS2 gäller för en bredare grupp av företag och organisationer jämfört med det tidigare direktivet. Den omfattar sektorer som energi, transport, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, vattenförsörjning, digital infrastruktur, offentliga förvaltningar och vissa digitala tjänsteleverantörer.

För mer information om hur NIS2 påverkar din organisation och hur du kan förbereda dig, kontakta oss.

Våra tjänster

Managed IT Services

Företag i alla storlekar får tillgång till säkra och optimerade IT-tjänster, så att ni kan öka er produktivitet, spara tid och pengar samt frigöra värdefulla resurser.

Cyber Security

Du kan vara utsatt för en fientlig it-attack just nu, utan att du ens vet om det. Hackers och kriminella nätverk arbetar organiserat och utnyttjar luckor i din it-säkerhet.

Disaster Recovery

Vänta inte på den oundvikliga katastrofen, Vi kan hålla dig förberedd genom att säkerhetskopiera och se till att du är igång igen inom någon timma

Hardware-as-a-Service

Ett enkelt sätt att hålla IT-utgifterna i schack och sänka dina maskinvarubehov samtidigt som du minskar tidskrävande uppgraderingar av operativsystem.

Cloud Solutions

Om du inte redan är i molnet så går du miste om den ultimata flexibiliteten och samarbetet. Det är dags att du pratar med oss. Så hjälper vi dig komma vidare.