Cyber Security

Du kan vara utsatt för en fientlig it-attack just nu, utan att du ens vet om det. Hackers och kriminella nätverk arbetar organiserat och utnyttjar luckor i din it-säkerhet för egen vinning. De flesta företag och organisationer blir ständigt utsatta och skadorna kan bli stora för både verksamheten och varumärket.

Ring oss idag! 019-765 24 00

Zero Trust

Vad är Zero Trust?
Termen ”Zero Trust Architecture” betyder en säkerhetsmodell, en uppsättning systemdesign principer och en samordnad cybersäkerhets- och systemhanteringsstrategi baserad på ett erkännande av att hot existerar både inom och utanför traditionella nätverksgränser.

Zero Trust-säkerhetsmodellen eliminerar implicit förtroende för ett element, nod eller tjänst och kräver istället kontinuerlig verifiering av driftbilden via realtidsinformation från flera källor för att bestämma åtkomst och andra systemsvar.
I huvudsak ger en Zero Trust Arkitekturen användarna full åtkomst men bara till det absoluta minimum de behöver för att utföra sina jobb.

Neka Allt Som Standard
” Förtroende ges aldrig implicit, utan måste kontinuerligt utvärderas”

TILLÅT ENDAST DET SOM BEHÖVS FÖR DET DAGLIGA ARBETET
”Skydda dina viktiga data genom att begränsa åtkomsten så att endast de användare som behöver dem får tillgång till dem”

Säkerhetsanalys

Du kan vara utsatt för en fientlig it-attack just nu, utan att du ens vet om det. Hackers och kriminella nätverk arbetar organiserat och utnyttjar luckor i din it-säkerhet för egen vinning. De flesta företag och organisationer blir ständigt utsatta och skadorna kan bli stora för både verksamheten och varumärket. 

Du kan inte längre förlita dig enbart på brandväggar och virusskydd.

Ett felaktigt säkrat nätverk kommer att sprida maskar, virus och spionprogram.

Säkra upp dina system

Med Endit Care Analytics kan vi automatiskt analysera trafiken och säkerheten i ett nätverk. Det är en integrerad säkerhetslösning som hämtar information från alla befintliga system, analyserar data och tar fram en rapport över eventuella brister. 

Endit Care Analytics ger dig ett kraftfullt beslutsunderlag, som direkt kan användas för att prioritera och åtgärda eventuella brister. Det leder direkt till ökad it-säkerhet och skyddar ditt nätverk från attacker.