Cyber Security

Du kan vara utsatt för en fientlig it-attack just nu, utan att du ens vet om det. Hackers och kriminella nätverk arbetar organiserat och utnyttjar luckor i din it-säkerhet för egen vinning. De flesta företag och organisationer blir ständigt utsatta och skadorna kan bli stora för både verksamheten och varumärket.

Ring oss idag! 019-765 24 00

Dark Web Monitoring

Med Dark Web Monitoring riktar vi strålkastaren mot de mörkaste hörnen av the Dark Web för att få kännedom så fort någon av dina inloggningsuppgifter finns exponerade och till salu

Säkerhetsanalys

Du kan vara utsatt för en fientlig it-attack just nu, utan att du ens vet om det. Hackers och kriminella nätverk arbetar organiserat och utnyttjar luckor i din it-säkerhet för egen vinning. De flesta företag och organisationer blir ständigt utsatta och skadorna kan bli stora för både verksamheten och varumärket. 

Du kan inte längre förlita dig enbart på brandväggar och virusskydd.

Ett felaktigt säkrat nätverk kommer att sprida maskar, virus och spionprogram.

Säkra upp dina system

Med Endit Care Analytics kan vi automatiskt analysera trafiken och säkerheten i ett nätverk. Det är en integrerad säkerhetslösning som hämtar information från alla befintliga system, analyserar data och tar fram en rapport över eventuella brister. 

Endit Care Analytics ger dig ett kraftfullt beslutsunderlag, som direkt kan användas för att prioritera och åtgärda eventuella brister. Det leder direkt till ökad it-säkerhet och skyddar ditt nätverk från attacker.